Pointgivnings systemer

Logaritmisk 20-point

Dette system minder en del om det klassiske 20-points system, men med den forskel at hvor det klassiske er lineært, så er dette system logaritmisk. Det betyder at hvor der i det klassiske system er 200 point mellem hver kategori for 2.000 points kampe, så varierer forskellen i dette system, så der bliver større forskel mellem kategorierne, efterhånden som forskellen mellem VP bliver større.

Dette betyder i praksis at man skal vinde meget større for at få lige så mange point, og det mindsker dermed pointene for de hære der har nemmere ved at rydde op, som det så populært kaldes. Samtidig får hære der ikke har så nemt ved at rydde op, men som stadig vinder, et rimeligt antal point. Kort sagt, systemet samler midten mere.

Dette er et eksempel, som blev benyttet til Copenhagen Warlords II, med 10 point til deling mellem spillerne.

Forskel i VPVinderTaber
< 10055
100 - 39064
390 - 80073
800 - 139082
1390 - 220091
2200+100